หลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Camtasia  

1.ทำความรู้จัก Camtasia Studio 8 และแนะนำเครื่องมือการใช้งานต่างๆ  
2.การตั่งค่า การบันทึกหน้าจอด้วยโปรแกรม Camtasia Recorder 
3.การแก้ไขวิดีโอบน Timeline และการเพิ่มความน่าสนใจให้กับชิ้นงาน
พัฒนาและแก้ไขวิดีโอ เพื่อความสมบูรณ์ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง sites และ
การแก้ไข Page ร่วมกันกับคนอื่นได้  

 https://drive.google.com/file/d/0B_IqLMWfxWRPbFA5dDJ3SEg2V0U/view?usp=sharing
เอกสารประกอบการอบรม

วิทยากร : คุณธงชัย วิไลวิทย์