หลักสูตรการสร้างเอกสารรูปเล่มด้วย MS WORD 

1.ทบทวน วิธีการใช้คำสั่งพื้นฐานในโปรแกรม Word 2013
2.จัดทำรูปเล่ม และการอ้างอิง
 • สร้างปกรายงาน Cover Page
 • ข้อความในหัวกระดาษ และท้ายกระดาษ Header-Footer
 • เพิ่มคำอธิบายรูปภาพ Caption
 • การสร้างสารบัญ Table of Contents
 • การทำดัชนี Index
 • การใส่เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง Footnote-Endnote
 • การสร้าง Bookmark
 • ใส่ลายน้ำให้เอกสาร Watermark

3. การสร้าง และการใช้งานส่วนประกอบด่วน Quick Parts 
 • กำหนดความปลอดภัยให้กับไฟล์เอกสาร
 • การตั้งค่า และวิธีการเพื่อการกู้คืนไฟล์
 • กำหนดรหัสผ่าน เพื่อการป้องกันไฟล์ข้อมูล
 • การใช้งานของไฟล์ Microsoft Word ที่ต่างเวอร์ชั่นกัน
 • WorkShop : สร้าง แผ่นพับ , โบรชัวร์ , ใบปลิว , นามบัตร

วิทยากร : คุณสรพงค์ สุขเกษม