เรียนรู้หลักการทำงานของ Camtasia Studio 8 และฝึกวิธีปฏิบัติ การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบคลิปวีดิโอ ทั้งรูปแบบการแนะนำการใช้งานโปรแกรม รวมไปจนถึงการตัดต่อวีดิโอง่ายๆ จากโปรแกรม Camtasia Studio นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการสร้างสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ ที่ใช้เครื่องมือในการตัดต่อภาพและเสียง ในรูปแบบคลิปวีดิโอ เพื่อเข้าถึงผู้เรียนได้ง่าย ผ่านทาง  Smartphone / Tablet เป็นต้น

            หัวข้ออบรม :   

            ทำความรู้จัก Camtasia Studio 8 เรียนรู้คำสั่ง-การตั่งค่า การบันทึกหน้าจอด้วยโปรแกรม Camtasia Recorder การแก้ไขวิดีโอบน Timeline ด้วย Playhead และเครื่องมือในการตัดต่อการเพิ่ม Track เพื่อความสะดวกในการทำงานการใส่กราฟิก เพื่อสร้างสีสันให้กับการทำงาน เช่น การใส่ Effect Transition - Callout  ให้กับคลิปวิดีโอ  การเพิ่มระดับ – ลดเสียง การแก้ไขเสียง การเลือกใช้ไตเติ้ลคลิปแบบสำเร็จรูป เพื่อความรวดเร็วในการทำงานการ Export เพื่อนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น .MP4 และสกุลอื่น ๆ       


 รุ่นที่ 1   วันที่ 21 เมษายน 2560       เวลา 8.30-12.00 น. 
 รุ่นที่ 2   วันที่ 18 พฤษภาคม 2560    เวลา 8.30-12.00 น.
   
 ปิดหลักสูตร   

           วิทยากร : คุณธงชัย วิไลวิทย์ 

..........................................................................................................................

รายชื่อผู้ลงทะเบียน