ข่าวประชาสัมพันธ์


หลักสูตรการใช้งาน Excel สำหรับจัดเก็บข้อมูล (5 มีนาคม 2559)

โพสต์5 เม.ย. 2559 02:16โดยToempong Thongthum   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2559 02:20 ]


CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งาน Excel สำหรับจัดเก็บข้อมูล และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการเรียงลำดับข้อมูล ในหลักสูตร " Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูล " 
โดยคุณสรพงค์ สุขเกษม วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Microsoft Office ของ CITCOMS เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อ่านเพิ่มเติม..

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย NU Moodle LMS รุ่นที่ 2

โพสต์5 เม.ย. 2559 02:13โดยToempong Thongthum   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2559 02:13 ]


CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย NU Moodle LMS รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559 
ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคุณปริญญา ตากล้า และคุณธนพล เฉลิมภักตร์ ผู้เชี่ยวชาญการด้านการดูแลระบบ e-Learning ด้วย NU Moodle LMS ของ CITCOMS เป็นวิทยากร 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น. อ่านเพิ่มเติม..

หลักสูตรการสร้างเอกสารรูปเล่มด้วย Microsoft Word (5 มีนาคม 59)

โพสต์5 เม.ย. 2559 02:05โดยToempong Thongthum   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2559 02:10 ]

https://www.facebook.com/citcomsnu/photos/a.201850769862334.46196.173737776006967/989942934386443/?type=3&theater

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการสร้างเอกสารรูปเล่มด้วย Microsoft Word" เพื่อนำไปใช้งานด้านการจัดทำรูปเล่ม การอ้างอิง และการใช้งานส่วนประกอบด่วน(Quick Parts) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยคุณสรพงค์ สุขเกษม วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Microsoft Office ของ CITCOMS เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อ่านเพิ่มเติม..

อบรมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย NU Moodle LMS รุ่นที่ 1

โพสต์14 ก.พ. 2559 22:18โดยToempong Thongthum

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30-16.00 น. CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย NU Moodle LMS รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดยคุณปริญญา ตากล้า และคุณธนพล เฉลิมภักตร์ ผู้เชี่ยวชาญการด้านการดูแลระบบ e-Learning ด้วย NU Moodle LMS ของ CITCOMS เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site รุ่นที่ 1

โพสต์11 ก.พ. 2559 22:48โดยToempong Thongthum   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2559 22:52 ]

CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site รุ่นที่ 1 สำหรับสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือในระบบของ Google Apps เพื่อให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

โดยคุณธงชัย วิไลวิทย์ และคุณเติมพงษ์ ทองทุม ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งาน Google Apps ของ CITCOMS เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อ่านเพิ่มเติม..

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITCOMS Training)

โพสต์11 ก.พ. 2559 00:22โดยToempong Thongthum


 สมัครด้วยตนเองได้ที่   bit.ly/citcoms_training

หลักสูตร Google Apps for Education รุ่นที่ 1

โพสต์9 ก.พ. 2559 23:12โดยToempong Thongthum   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2559 00:40 ]CITCOMS จัดอบรม หลักสูตร Google Apps for Education รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ให้กับ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายธงชัย วิไลวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งาน Google Apps ของ CITCOMS เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อ่านเพิ่มเติม..

CITCOMS TRICK : แก้ปัญหาไฟล์งาน powerpoint อักษรเพี้ยน

โพสต์7 ก.พ. 2559 20:21โดยToempong Thongthum   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2559 20:23 ]


วิธีแก้ปัญหาไฟล์งาน powerpoint อักษรเพี้ยนเมื่อเปิดกับคอมเครื่องอื่น
โดย ธงชัย วิไลวิทย์

วิดีโอ YouTube


หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ สำหรับ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

โพสต์13 ม.ค. 2559 23:46โดยToempong Thongthum   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2559 20:12 ]อาจารย์ บุคลากรและนิสิต สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่  goo.gl/THO9bk

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์e-mail : ci@nu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 1575 หรือ 0 5596 1567 


CITCOMS มีห้องประชุม อบรม และสัมมนา IT Room Service ให้บริการ

โพสต์13 ม.ค. 2559 23:31โดยToempong Thongthum   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2559 23:44 ]


IT Room Service ติดต่อขอใช้งานห้องบริการได้ที่ 
ระบบจองห้องออนไลน์ > Room Reservation System

หรือติดต่อที่หน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ 055 961599


1-10 of 14