หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย NU Moodle LMS รุ่นที่ 2

โพสต์5 เม.ย. 2559 02:13โดยToempong Thongthum   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2559 02:13 ]

CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย NU Moodle LMS รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559 
ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคุณปริญญา ตากล้า และคุณธนพล เฉลิมภักตร์ ผู้เชี่ยวชาญการด้านการดูแลระบบ e-Learning ด้วย NU Moodle LMS ของ CITCOMS เป็นวิทยากร 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น. อ่านเพิ่มเติม..
Comments