หลักสูตรการใช้งาน Excel สำหรับจัดเก็บข้อมูล (5 มีนาคม 2559)

โพสต์5 เม.ย. 2559 02:16โดยToempong Thongthum   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2559 02:20 ]

CITCOMS จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งาน Excel สำหรับจัดเก็บข้อมูล และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการเรียงลำดับข้อมูล ในหลักสูตร " Excel เพื่อการนำเสนอข้อมูล " 
โดยคุณสรพงค์ สุขเกษม วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Microsoft Office ของ CITCOMS เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อ่านเพิ่มเติม..
Comments