หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site รุ่นที่ 1

โพสต์11 ก.พ. 2559 22:48โดยToempong Thongthum   [ อัปเดต 11 ก.พ. 2559 22:52 ]
CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site รุ่นที่ 1 สำหรับสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือในระบบของ Google Apps เพื่อให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

โดยคุณธงชัย วิไลวิทย์ และคุณเติมพงษ์ ทองทุม ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งาน Google Apps ของ CITCOMS เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อ่านเพิ่มเติม..

Comments