หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ สำหรับ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

โพสต์13 ม.ค. 2559 23:46โดยToempong Thongthum   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2559 20:12 ]


อาจารย์ บุคลากรและนิสิต สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่  goo.gl/THO9bk

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์e-mail : ci@nu.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 1575 หรือ 0 5596 1567