คู่มือการใช้งาน ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยนเรศวร

โพสต์7 ธ.ค. 2558 19:15โดยToempong Thongthum   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2559 22:44 ]
        การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ Windows Phone ] ----> ดาวน์โหลด Download
        การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ Mac ] ----> ดาวน์โหลด Download
        การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ iOS ] ----> ดาวน์โหลด  Download
        การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ Android ] ----> ดาวน์โหลด  Download
        การตั้งค่า Wi-Fi สำหรับ Windows 8/8.1 ] ----> ดาวน์โหลด  Download
Comments