อบรมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย NU Moodle LMS รุ่นที่ 1

โพสต์14 ก.พ. 2559 22:18โดยToempong Thongthum
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30-16.00 น. CITCOMS จัดอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน e-Learning ด้วย NU Moodle LMS รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 ให้กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดยคุณปริญญา ตากล้า และคุณธนพล เฉลิมภักตร์ ผู้เชี่ยวชาญการด้านการดูแลระบบ e-Learning ด้วย NU Moodle LMS ของ CITCOMS เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Comments