เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ สู่การใช้งานอย่างมืออาชีพ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตัวเองอย่างก้าวทันเทคโนโลยีแบบ 4.0 และสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างไม่หยุดนิ่ง วันนี้กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะพาคุณสู่โลกแห่งเทคโนโลยีและเปิดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อต่อยอดให้คุณใช้งานได้อย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เราจะก้าวไปพร้อมๆ กัน เราจะไม่ทิ้งคุณไว้ข้างหลังแน่นอน เพียงคุณเปิดใจ โลกใหม่ๆ จะเข้ามา

ก้าวแรกสำคัญ มันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณ ลงทะเบียนเลย !!

ไม่เรียน ไม่ได้แล้ว!! รีบลงทะเบียนด่วน!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงหลักสูตรละ 30 ท่านเท่านั้น