เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมผลิตสื่อการสอน Camtasia Studio 8 ที่จะสร้างสรรค์สื่อการสอนของคุณให้เป็นที่น่าจดจำ ซึ่ง Camtasia Studio เป็นโปรแกรมจับภาพหน้าจอเพื่อจัดการสร้างไฟล์ Video ที่สามารถทำการตัดต่อและเพิ่มการบรรยายในลักษณะที่เป็นเสียงหรือข้อความได้ ทำให้ลดเวลาในการผลิตสื่อและยังสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ง่ายๆ ผ่านทาง SmartPhone / Tablet

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้

  • ทำความรู้จัก Camtasia Studio 8 เรียนรู้คำสั่ง-การตั้งค่า การบันทึกหน้าจอด้วยโปรแกรม Camtasia Recorder
  • การแก้ไขวิดีโอบน Timeline ด้วย Play Head และเครื่องมือในการตัดต่อ
  • การเพิ่ม Track เพื่อความสะดวกในการทำงานการใส่กราฟิก เพื่อสร้างสีสันให้กับการทำงาน
  • การใส่ Effect Transition-Callout ให้กับคลิปวิดีโอ
  • การเพิ่ม-ลดเสียง การแก้ไขเสียง
  • การเลือกใช้ไตเติ้ลคลิปแบบสำเร็จรูป เพื่อความรวดเร็วในการทำงานการ Export เพื่อนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น .MP4 และสกุลอื่นๆ

พื้นฐานของผู้อบรม

มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อการสอน ในรูปแบบ Video Clip

วิทยากร

นายธงชัย วิไลวิทย์


ประวัติวิทยากร

ปริญญาโท

สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มีประสบการณ์สอนด้านการสร้างสื่อการสอนจากโปรแกรม Camtasia studio

ระยะเวลาในการอบรม

หลักสูตร 3 ชั่วโมง

รุ่นที่ 1 | วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

รุ่นที่ 2 | วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.


เอกสารประกอบการอบรม