สร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเองด้วยเครื่องมืออย่างง่าย Google Sites ตอบโจทย์ได้ด้วยการให้บริการเว็บไซต์ฟรี สามารถปรับแต่งลักษณะได้ตามความต้องการ ทั้งวิดีโอ ปฏิทิน เอกสารและข้อความ โดยแบ่งปันให้ดูและแก้ไขได้เป็นทีม เพื่อไม่ต้องทำงานยุ่งยากอีกต่อไป


สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้

   • แนะนำการใช้งาน Template สำเร็จรูปเพื่อนำมาใช้กับงาน เพื่อความรวดเร็ว
   • แนะนำเครื่องมือการแก้ไขหน้า Page เช่นการแก้ไข Text การใส่รูป
   • การแทรก Google Calendar ลงใน sites
   • การสร้างข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ ภายใน sites
   • แนะนำการใช้งาน Google Gadget ต่างๆ สำหรับหน้าเว็บของคุณ
   • สร้างที่เก็บเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ชมเข้ามา Download ได้
   • ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง Sites และการแก้ไข Page ร่วมกันกับคนอื่นได้
   • แนะนำการใช้งาน HTML Code สำหรับนับจำนวนผู้เข้าชม Sites
   • แนะนำการย่อ Link ให้สั้นลงด้วย goo.gl เพื่อง่ายแก่การจดจำ


พื้นฐานของผู้อบรม

มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้เข้ารับการบอรมจะได้เรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันออนไลน์ที่ช่วยให้การสร้างเว็บไซต์ของทีม เป็นเรื่องง่ายเหมือนกับการแก้ไขเอกสาร

วิทยากร

นายธงชัย วิไลวิทย์


ประวัติวิทยากร

ปริญญาโท

สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มีประสบการณ์การสอนด้านการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Site

ระยะเวลาในการอบรม

หลักสูตร 3 ชั่วโมง

รุ่นที่ 1 | วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

รุ่นที่ 2 | วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.


เอกสารประกอบการอบรม