ไม่ต้องยุ่งยากกับการหาวิธีจัดการกับข้อมูลอีกต่อไป กับหลักสูตรที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้สูตรต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างแนวคิดและความเข้าใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน พร้อมทางลัดที่จะทำให้การใช้งาน Microsoft Excel ของคุณง่ายเหมือนจับวาง

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้

  • ทบทวนการสร้างสูตรและการตรึงตำแหน่งของ Cell ในสูตร
  • ไขปัญหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลในรูปแบบ วันที่ และเวลา ถ้าเข้าใจให้ถูกต้อง ใช้อย่างไรก็ไม่ผิด
  • ฝึกปฏิบัติการใช้ Conditional Formatting เมื่อต้องการเน้นข้อความ เช่น ทำตัวแดงให้กับพนักงานที่มาสาย การใส่สัญลักษณ์ ให้กับข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ เพียงคลิก 2-3 ครั้ง
  • ฝึกการแบ่งข้อความด้วยเครื่องมือ Text To Columns ง่ายดาย ไม่ต้องสร้างสูตร
  • การใช้งาน Name Range ทำให้สูตรอ่านง่ายขึ้น
  • การใช้งาน Excel สำหรับจัดเก็บข้อมูล และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • การป้องกันการแก้ไขสูตร และการซ่อนสูตรคำนวณ (Protect Worksheet)
  • การสร้างรายงานสรุปที่มีประสิทธิภาพด้วย Pivot Table และ Pivot Chart

พื้นฐานของผู้อบรม

  • ผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อยู่บ้างแล้ว
  • ผู้ที่ต้องใช้งาน Microsoft Excel ในการทำงานในระดับที่สูงขึ้น และต้องการสร้างสูตรที่จะช่วยให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำสูตรต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ได้จริง และช่วยลดเวลาในการปฏิบัติงานได้
  • ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวคิดและความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม

วิทยากร

ดร.สรพงค์ สุขเกษม


ประวัติวิทยากร

ปริญญาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


Certificate

• Microsoft Certified Professional (MCP)

• Microsoft Certified Solution Associate (MCSA)

• Microsoft Certified Application Specialist (MCAS)

• Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

• Microsoft Office Certified Specialist Master (MOS Master)

• Internet & Computing Core Certification (IC³)

ระยะเวลาในการอบรม

หลักสูตร 3 ชั่วโมง

รุ่นที่1 | วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น.

รุ่นที่2 | 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 -16.00 น.