เรียนรู้การใช้งาน Office Mix ที่จะเปลี่ยนการนำเสนอแบบ PowerPoint ที่แสนจะธรรมดา มาเป็น VDO Clip ที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Online Lesson) กับผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น สร้างความน่าสนใจให้กับสื่อการสอนในแบบฉบับของตัวเอง

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้

  • สร้าง Slide งานจาก PowerPoint แบบธรรมดาๆ ให้มีชีวิตชีวาจากเครื่องมือต่างๆ
  • แนะนำวิธีการโหลด add-in for PowerPoint นำมาใช้อย่างง่ายดาย จาก mix.office.co
  • เรียนรู้การบันทึกหน้าจอโดยคำสั่ง Slide Recording
  • เรียนรู้การบันทึกเสียงลงใน Slide
  • เพิ่มความน่าสนใจให้ Slide ด้วยคำสั่ง Inking ง่ายๆ เพียงแค่ลากเมาส์
  • เรียนรู้การแทรกชุดคำถาม การทำข้อสอบ (เช่น ถูก/ผิด หลายตัวเลือก)
  • เรียนรู้การแทรกคลิปวิดีโอที่ทำการ Record นำมาวางไว้ใน Slide
  • แนะนำการใช้คำสั่ง Upload to mix ในการดูในรูปแบบ Online
  • ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง Slide จากบุคคลภายนอกได้
  • สาธิตการเผยแพร่ Slide ที่สำเร็จแล้วโดยช่องทาง Social Network อื่นๆ
  • แนะนำการ Export วิดีโอชิ้นงาน ในรูปแบบ .MP4 ในความละเอียดแบบ HD ซึ่งสามารถนำชิ้นงานเผยแพร่ลงใน Youtube ได้
  • เรียนรู้การดูค่าการตอบกลับ จากคำสั่ง My Mixes ของผู้ที่เข้ามาดูสไลด์
  • สามารถทราบจำนวนผู้ที่เข้ามาดู Slide และผลการทำแบบทดสอบในรูปแบบคำถามต่างๆ วัดเป็นค่าเป็น % ได้

พื้นฐานของผู้อบรม

มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

วิทยากร

นายธงชัย วิไลวิทย์


ประวัติวิทยากร

ปริญญาโท

สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มีประสบการณ์การสอนด้านการสร้างสื่อการสอนจากโปรแกรม Microsoft office mix

ระยะเวลาในการอบรม

หลักสูตร 3 ชั่วโมง

รุ่นที่ 1 | วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น.

รุ่นที่ 2 | วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น.


เอกสารประกอบการอบรม