หลักสูตร เดือน ก.พ. - พ.ค. 2562 (เฟส1)

Training Courses

รุ่น1 📆 23 เมษายน 2562


🕒 09.00-12.00 น.
Registration Closed

📆 7 พฤษภาคม 2562


🕒 09.00-12.00 น.
Registration Closed

รุ่น1 📆 23 พฤษภาคม 2562


🕒 09.00 - 12.00 น.
Registration Closed

รุ่น1 📆 28 พฤษภาคม 2562


🕒 09.00-16.00 น.


หลักสูตรเดือน มิ.ย. - ส.ค. 2562 (เฟส2)

Training Courses เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว

รุ่น2 📆 11 มิถุนายน 2562


🕒 09.00 - 12.00 น.

รุ่น2 📆 12 มิถุนายน 2562


🕒 09.00-12.00 น.
Registration Closed

รุ่น2 📆 17 มิถุนายน 2562


🕒 09.00-16.00 น.

รุ่น3 📆 3 กรกฎาคม 2562


🕒 09.00-16.00 น.

รุ่น4 📆 7 สิงหาคม 2562


🕒 09.00-16.00 น.


📆 19 มิถุนายน 2562


🕒 09.00-12.00 น.

Registration Closed

รุ่น2 📆 10 กรกฎาคม 2562


🕒 09.00-12.00 น.
Registration Closed

รุ่น2 📆 20 สิงหาคม 2562


🕒 09.00 - 12.00 น.

รุ่น2 📆 21 สิงหาคม 2562


🕒 09.00 - 12.00 น.