นำเสนอผลการสรุปข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่าง เข้าใจง่าย สามารถเรียกดูได้หลากหลายมุมมอง

ผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ VDO Clip ด้วยตัวเอง สามารถใช้เครื่องมือตัดต่องานได้อย่างง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนทั้ง Online และ Onsite

ผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างง่าย จากการบันทึกการทำงานต่างๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ พร้อมแทรกภาพ ข้อความ เสียง และ Effect เพิ่มความน่าสนใจให้กับสื่อการสอน

ประยุกต์ใช้โปรแกรมพื้นฐานสร้างงาน Motion Graphic ง่ายๆ แปลงเป็นไฟล์ VDO เพื่อนำไปใช้งาน

เทคนิคการจัดรูปเล่มในโปรแกรม Microsoft Word เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว ลดเวลา ลดขั้นตอน ลดความยุ่งยาก

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเลือกรูปแบบการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม

ตกแต่งภาพได้โดยไม่ต้องใช้ Photoshop ใช้งานฟรีในรูปแบบออนไลน์

ออกแบบเว็บไซต์ ให้แสดงผลบน Mobile ได้อย่างเหมาะสม สร้างจุดสนใจ ใช้งานได้คล่องตัว ตอบโจทย์ชีวิต Online ในยุคปัจจุบัน

ปรับรูปแบบการเรียน Online ให้น่าสนใจด้วยการทำกิจกรรม พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียน จากการประยุกต์ใช้ Application